Fundacja Z Pokolenia na Pokolenie

LOGOPrzeszłość i przodkowie to coś, co nas łączy … lub dzieli.
Jedyne na co mamy wpływ to zaakceptować przeszłość, nauczyć się z niej jak najwięcej,
czynić dobro tu i teraz,
by budowanie świadomości dziedzictwa rozwijało nas samych, teraźniejsze i następne pokolenia.

Uczyńmy chwilę tu i teraz piękną, jak to tylko możliwe!
By ludzie, którzy przyjdą po nas, stwierdzili, że istoty,
który były tutaj przed nimi, nie były zwykłymi ludźmi.
Zostaw wszystko wokół Siebie piękniejsze niż zastałeś.
Dla tych, którzy są, oraz dla tych, którzy przyjdą po Tobie.
Pamiętaj, to zaszczyt być tutaj. Ciesz się życiem! Działaj!

Fundacja Z Pokolenia na Pokolenie została stworzona by wzmocnić Szacunek do Siebie Samego i otoczenia poprzez świadome dziedzictwo czyli przekazywanie w umiejętny sposób wartości materialnych oraz niematerialnych, które tworzono całe życia
i pokolenia. A najlepiej zrobić to integrując ludzi otwartych, chcących zadbać o rozwój obecnych i następnych pokoleń.

Fundacja Z Pokolenia na Pokolenie wspomaga rozwój świadomości ludzi w sferze biznesowej oraz osobistej wspierając i inicjując aktywności, które najpierw pozwolą takie wartości odkryć lub stworzyć a potem odpowiednio je pielęgnować.

Pomiędzy Twoim życiem, marzeniem a Twoją rodziną, pracą, biznesem jest miejsce na Fundację, która pomoże Ci zrealizować Twoją Własną wizję! Wspólnie łatwiej znajdziemy rozwiązania, które pozwolą Ci odnaleźć świadomość samego Siebie, byś dostrzegł, jaką fenomenalną istotą jesteś i wszystko zależy tylko od Ciebie!

Misją Fundacji Z pokolenia na pokolenie jest wspieranie ludzi
w odkrywaniu oraz tworzeniu własnych wartości poprzez rozwój świadomości w aspekcie osobistym jak i biznesowym.

Fundacja Z Pokolenia na Pokolenie organizuje konferencje, inspirujące spotkania, warsztaty, treningi, szkolenia rozwoju osobistego, klub osób przedsiębiorczych, urody, zdrowia, edukacji oraz neolityczną grupę rekonstrukcyjną .

Fundacja „Z pokolenia na pokolenie”przekaz

Fundator: Mirosław Lipiec
Chcesz pomóc w propagowaniu idei? ZADZWOŃ: 501-135-893

Głównym celem Fundacji jest 

 • 1) budowanie świadomości dziedziczenia w celu wspierania
  i rozwoju następnych pokoleń
 • 2) wzmocnienie Szacunku do Siebie Samego i otoczenia poprzez świadome dziedzictwo
 • 3) przekazywanie w umiejętny sposób wartości materialnych oraz niematerialnych
 • 4) wspieranie ludzi w odkrywaniu oraz tworzeniu własnych wartości poprzez rozwój świadomości w aspekcie osobistym jak
  i biznesowym
 • 5) działalność na rzecz integracji ludzi i przedsiębiorstw,
 • 6) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami,
  a także z uczelniami,
 • 7) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju osób
  i przedsiębiorstw,
 • 8) pomaganie osobom w odnalezieniu szacunku do siebie poprzez aktywizację, edukację oraz wejście na drogę rozwoju osobistego,
 • 9) propagowanie innowacyjnych sposobów prowadzenia biznesu,
 • 10) działalność na rzecz edukacji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami i pokoleniami,
 • 11) działalność oświatowa i naukowa, przede wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia
  w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy,
 • 12) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, wspieranie
  i promowanie ekonomii społecznej.

Dodaj komentarz